Waarom stichting Blinkers?

Al jaren proberen zorgverleners ouders ervan te overtuigen beter voor het gebit van een kind met (beginnende) gaatjes te zorgen. Maar ook al jaren zijn deze pogingen vooral gericht op het overdragen van kennis en uitleg over poetsen en voeding. Inmiddels weten we dat deze kennis – en ook de handigheid met het poetsen noodzakelijk zijn, maar dat dit vaak niet voldoende is om daadwerkelijk op lange termijn het gezonde gedrag vol te houden. Blijkbaar speelt er meer en zijn er andere uitdagingen voor ouders waar we rekening mee dienen te houden. Er is dus een ander soort hulp nodig!

Onderzoekers Denise Duijster en Maddelon de Jong zijn tijdens en na hun promotie in dit onderwerp gedoken. In 2017 hebben we een interventie ontwikkeld ter preventie van cariës. Deze hebben wij de Uitblinkers interventie genoemd. Opdat alle patiëntjes, hun ouders èn niet in de laatste plaats de zorgverleners (weer) Uitblinkers kunnen worden! De interventie is gebaseerd op de theorie dat het tandenpoetsen van jonge kinderen kan worden verbeterd door het aanpakken van de hobbels die ouders ervaren. Dit kan worden gedaan door oplossingen te gebruiken die bekend zijn uit de gedragstherapie en de psychologie in het algemeen. De interventie is ontwikkeld door een werkgroep van onderzoekers die gezamenlijk expertise hebben in kindertandheelkunde, volksgezondheid, ontwikkelingspsychologie, gedragstherapie en opvoedkunde.